slf4

Rodzaj prac

Sesja zdjęciowa oraz jej produkcja

Zakres prac

Sesja zdjęciowa przeznaczona do publikacji w prasie.