fran

Rodzaj prac

Sesja zdjęciowa oraz jej produkcja

Zakres prac

Seja na potzrby materiałów reklamowych